Rana Konsult. Egna rapporter.

Nedan finns länkar till rapporter över avslutade uppdrag från offentliga uppdragsgivare. Länkarna är av olika typer. Publicerad nätrapport avser en rapport som kunden gjort tillgänglig på internet. Ursprungligen gick länken då till denna nätplats men sedan jag tröttnat på att jaga rapporter som flyttat efter kundernas omorganisationer har jag kopierat dem till Rana Konsults eget webhotell. Färdig rapport avser en rapport som kunden inte publicerat på internet. Länken går då till den version som kunden lämnats vid avslutat uppdrag. Enbart text är en version utan bilder som ges som alternativ om den kompletta filen pga bildmaterialet är mycket stor. Textversionen är ett utdrag från en version som lämnats kunden vid avslutat uppdrag.

Uppgifterna nedan är inte kompletta bibliografiska uppgifter. Årtal avser årtal för arbetet. Ibland har rapporten formellt publicerats ett senare år. Rapportnummer etc. finns inte heller angivet. Det kan man läsa på själva rapporten eller i RanaKonsults
Rapportbibliotek.